Uslovi korišćenja

Ovim opštim uslovima kupovine (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Pin shop-a putem Web-a.

Web shop omogućava on-line kupovinu svim punoletnim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici).

1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu Proizvoda / Usluga.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Pin shop-u da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima / Uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Pin shop će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Pin shop-u neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

2. CENE

Cene Proizvoda / Usluga su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene Proizvoda / Usluga podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja.

Dostava Proizvoda / Usluga kupljenih putem Web shop-a, vrši se o trošku Korisnika i na adresu Korisnika, osim ukoliko preko Web shop-a nije kupljen uredjaj za koji postoji opcija besplatnog slanja. O takvim uredjajima više informacija možete naći na linku Način i rokovi isporuke.

3. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Proizvoda / Usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Pin shop-a, s tim što u slučaju plaćanja pouzećem korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa. Takođe, moguće je plaćanje kešom ili platnim karticama direktno u našem prodajnom prostoru.

4. DOSTAVA

Dostava naručenih Proizvoda / Usluga putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda / Usluga, vrši se provera podataka za koje Pin shop smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi Pin shop-a ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, Pin shop dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda / Usluga, nakon čega se naručeni Proizvod / Usluga isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana.

Pin shop će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese na koju je pokušana isporuka i ponoviti postupak isporuke.

5. OPŠTE ODREDBE

Pin shop zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda /Usluga dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Pin shop-a.